Nästa hash

TBD

 

 

 

 

 

 

HARELINE 2020

#
WHEN
WHERE
HARE
216
TBD
TBD
TBD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En hareline är en lista på våra kommande övningar och vem som är ansvarig för spårläggningen. Haren avgör om det blir hash run på en lördag eller en söndag. Maila oss på: MAIL BH3 om ni behöver ytterligare hjälp. Lite statistik: Deltagarantalet har gått upp sedan starten 29 juni-02 från i snitt 12st/träff till runt 20st under de senaste åren. Vi har haft över 300 olika deltagare sedan starten vilket är helt fantastiskt. Mest frekventa hash områden är: Blentarp med omgivning, Snogeholm/Sövde, Häckeberga, Skrylle, Svaneholm, Oran, Torup, Färingtofta, Rydsgårdsskogen, Frostavallen, Hässleholm, Fyledalen, Vombsjön, Krankesjön, Sövdesjön, Näset, Yddinge, Bökeberga, Lund, Lomma, Beddinge, Knäbäckshus, Näset.